Kinderen die extra of meer uitdaging nodig hebben, bieden we meer en verdiepend werk aan in de eigen klas.

Als blijkt dat dit niet voldoende is, dan komt deze leerling mogelijk beter tot zijn/haar recht in de DWS klas.

Na een grondige screening van externen en in overleg met leerkracht, ouders, leerling en de intern begeleider komt de plaatsing tot stand.

De Day a Week School (DWS): Een onderwijsvoorziening voor cognitief talentvolle leerlingen uit groep 5 t/m 8. 

Klik hier om te lezen hoe dat er uitziet. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, gaan één dag in de week hier naartoe.

Dit organiseren we binnen onze stichting, op Viaans niveau samen met basisschool Het Avontuur, basisschool De Rank en basisschool De Voorhof.

Dit schooljaar is de DWS klas elke donderdag op De Ark.