In groep 4 tot en met 8 wordt er Engels gegeven aan de hand van content and language integrated learning (de CLIL-methode)
CLIL is een verdiepende vorm van Engels gerelateerd aan een ander vak zoals muziek, aardrijkskunde of geschiedenis. Het wordt gegeven door een leerkracht die alleen Engels spreekt, een native speaker.

De groep 1, 2 en 3 leren spelenderwijs Engelse woordjes en liedjes die passen bij de thema's.
In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen ook les uit de methode "The Team". Hierbij wordt aandacht besteed aan lees- en schrijfvaardigheid.