In groep 1 tot en met 8 wordt er Engels gegeven aan de hand van Content and Language Integrated Learning (de CLIL-methode)
CLIL is een verdiepende vorm van Engels gerelateerd aan een ander vak zoals muziek, aardrijkskunde of geschiedenis. Het wordt gegeven door de groepsleerkracht die dan alleen Engels spreekt.
Dit wordt zichtbaar gemaakt aan de kinderen door een Engelse vlag.
De Engelse lessen zijn in de onderbouw gekoppeld aan de thema's.
In de groep 6, 7 en 8 wordt ook aandacht besteedt aan lees- en schrijfvaardigheid.