Algemeen

Alle scholen van onze stichting hebben afspraken gemaakt met commerciële organisaties die opvang aanbieden voor en na schooltijd. Als u uw kind bij één van die organisaties opgegeven hebt, wordt het op de afgesproken dagen en tijden opgevangen. Er zijn twee organisaties die buitenschoolse opvang in Vianen organiseren: Stichting Kinderopvang Vianen (SKV) en BSO Wijs. 

BSO De Ark (Kidzkeet)

BSO Kidzkeet is gevestigd in basisschool De Ark en onderdeel van SKV. Er zijn daardoor korte lijnen met leerkrachten en directie. De buitenschoolse opvang gaat altijd door: voor en na schooltijd, tijdens studiedagen en vakanties. Er zijn vaste pedagogisch medewerkers op de groep. Wij bieden bruisende activiteiten binnen en buiten: kunst, natuur, cultuur, muziek, techniek, creativiteit, sport en spel. Kinderen ontdekken bij ons het plezier van samen spelen, samen leven en samenwerken. Kinderen ontwikkelen hun talenten. Wij zien uw kind graag!

Meer informatie over SKV