Basisschool De Ark voorziet ook in Kinderoefentherapeut

Kinderen die op basisschool De Ark zitten kunnen op gemakkelijke wijze behandeld worden door een gespecialiseerde kinderoefentherapeut. De oefentherapeut is wekelijks op school aanwezig en behandelt kinderen onder schooltijd. 

Wat is een kinderoefentherapeut?

Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!

Traject:

Als er een motorisch probleem is gesignaleerd door u als ouder of door de leerkracht/intern begeleider zal er in eerste instantie een verwijzing  moeten worden aangevraagd bij de huisarts voor Kinderoefentherapie.  Daarna wordt er een intake  motorisch onderzoek worden afgenomen. Hier vanuit wordt het behandeldoel en -plan opgesteld. Naast de behandeling door de kinderoefentherapeut zult u tips en adviezen mee krijgen voor thuis en voor in de klas.  

Vergoeding 

Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering (18 behandelingen) en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Voor meer informatie zie www.kinderoefentherapie.nlwww.lijfenleven.com