Op de Ark vinden we muziek belangrijk. In alle groepen leren de leerkrachten de kinderen liedjes aan die passend zijn bij de tijd van het jaar. Bij de godsdienstlessen wordt ook veel gezongen. 
Op de Ark zijn veel verschillende instrumenten die we gebruiken voor deze lessen. De leerlingen leren zo de basis van zingen, muziek maken, muziek luisteren, muziek vastleggen en bewegen op muziek.
In groep 8 wordt er een eindmusical opgevoerd.