In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een vakdocent muziek.
ZIj geeft specifieke lessenseries muziek aan de groepen 2 tot en met 7.
Ze leren de basis van zingen, muziek maken, muziek luisteren, muziek vastleggen en bewegen op muziek.
In de groepen leren de leerkrachten de kinderen de liedjes aan die passend zijn bij de tijd van het jaar. Bij de Godsdienstlessen wordt ook veel gezongen.